محاسبه توان مورد نیاز موتور آسانسور


سرعت آسانسور به جز در زمانی که باید از حال سکون به حرکت در آید و بلعکس، مقدار ثابتی است. در این حالت تعادل، توان مورد نیاز آسانسور هنگامی است که نیروی وارده بر سیستم حداکثر مقدار را دارد. این توان را توان اسمی موتور می نامند. در حالت کلی رابطه توان به صورت حاصلضرب نیرو در سرعت، بیان میشود:

P = F ×V

سرعت دورانی×گشتاور خروجی = توان

توان محاسبه شده از رابطه فوق، توان ایده ال می باشد و با توجه به شرایط واقعی مانند وجود نیروی اصطکاک، موقعیت موتور خانه ، نحوه سیم بکسل بندی، پیچش های مضاعف، تعداد فلکه های هرزگرد و موارد دیگر، توان مورد نیاز سیستم از توان ایده ال بیشتر می گردد. توان الکترو موتور نیروی محرکه آسانسور برای بیشترین مقدار بار به حساب می آید و در محاسبات کابین آسانسور را در پایینترین توقف ساختمان در نظر می گیرند. در این حالت با انتخاب ضریب تعادل 05 % در محاسبه وزنه تعادل ، جرم وزنه تعادل معادل مجموعه جرم کابین و 05 درصد جرم بار آسانسور خواهد شد. در محاسبات، حرکت کابین با ظرفیت کامل به طرف بالا در نظر گرفته می شود. بدلیل وجود وزنه تعادل در آسانسور توان مورد نیاز نیروی
محرکه آسانسور بشدت کاهش می یابد.

الف)
باری که باید توسط موتور به حرکت در آید=q=(وزن کابین + وزن بار)-(وزنه تعادل + اصطکاک)

یاد آوری : وزنه تعادل معمولا 50 تا 05 درصد وزن اطاقک به علاوه وزن بار می باشد و اصطکاک نیز درحد 05 درصد وزنه تعادل است.

توان واقعی برابر است با:

که در آنV،سرعت کابین بر حسب متر بر ثانیه و ηm کارایی موتور می باشد.

ب)فرمول محاسبه توان موتور:
​برای محاسبه قدرت موتور از رابطه زیر استفاده می شود:

که در آن Q ظرفیت اسمی کابین بر حسب کیلوگرم، CF ضریب تعادل (عددی کوچکتر از یک که حدود 0.4 مناسب است)، η راندمان کلی نصب بر حسب صدم می باشد.

p×75=Q

در فرمول بالا p، تعداد نفرات کابین می باشد.

farazasansor.ir

لا تعليق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما